Misyon ve Vizyon

Misyon

Lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere, uluslararası nitelik ve standartlarda eğitim veren Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün temel amaçları:

  • meslek alanının, temel bilgi ve becerilerini edinmiş
  • çözümleme (analiz), bireşim (sentez), tasarım ve uygulama yeteneklerine sahip
  • çoklu kültür ve disiplinlinlerden oluşmuş takımlarda çalışabilme özellikleri kazanmış
  • öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış
  • İngilizceyi en üst düzeyde kullanabilen
  • bilişim teknolojilerini ve iletişim araçlarını etkin biçimde kullanabilen
  • eleştirel bakışa sahip, hızlı ve sistem yaklaşımı ile meslek etiğine uygun kararlar verebilen
  • kararlarının toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin farkında
  • özgüveni yüksek ve liderlik özelliklerine sahip

mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Öğretim ve Araştırmalarda mükemmellik ile üst kuruluşlar tarafından en çok aranan mezunlar ile Endüstri Mühendisliği Bölümü olmaktır.

Mission-and-Vision