Endüstri Mühendisliği Kütüphanesi

Öğrenci asistanları, kütüphanemiz bölüm lablarında görev almak için başvuran öğrenciler arasından seçilir.  Endüstri Mühendisliği öğrencisi tarafından yönetilen  kütüphanede sınırlı sayıda kitap, dergi, WiFi internet, akıllı tahta, video projektörü, bilgisayar ve  Endüstri Mühendisliği alanları için önemli materyaller bulunur. Aynı zamanda bireysel çalışma için sakin bir alan sağlar.


library