Lisans Programları

 


Bölümümüz, tüm eğitim programlarında nitelikli eğitimin yanı sıra gerek Yüksek Lisans gerekse Doktora programları aracılığı ile araştırmacı bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Lisansüstü araştırma çalışmalarında hem öğrencinin eğitimine hem de uluslararası bilimsel literatüre katkıda bulunabilecek, gerçek yaşamda uygulanabilecek ve böylece topluma ve insanlığa yararlı özgün çalışmalar yapılmasının artarak devamı hedeflenmektedir.

Bunların yanı sıra Bölümümüz, çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katkıda bulunduğu gibi bu çalışmaların artırılmasını da hedeflemektedir. Gerek konferans, seminer, kongre gibi etkinliklerle gerekse uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bildirilerle hem Bölümümüz, hem Üniversitemiz, hem de ülkemizin uluslararası düzeyde görünürlülüğünün artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüzde Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği lisans programlarına ek olarak Endüstri Mühendisliği yanında Makine Mühendisliği veya İşletme diploması alınmasına da olanak veren Çift Anadal Programları vardır. Yüksek Lisans programlarımız ise, tezli ve tezsiz Endüstri Mühendisliği, tezsiz İşletme Mühendisliği olmak üzere 3 seçeneklidir. Bölümümüzde ayrıca Endüstri Mühendisliği alanında Doktora programı da bulunmaktadır. Doktora programı mezunlarımız gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki üniversitelerde başarı ile öğretim üyeliği görevlerine devam etmektedirler.

Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili ingilizcedir.Course-Descriptions0803-2951