Rapor Yazma

 


Her ne kadar bu belgeler MS ve Doktora tezlerini nasıl yazacağınız ile ilgiliyse de ders projelerinizi, endüstriyel eğitim raporlarınızı vb hazırlarken bunları kullanabilirsiniz.

report-writing