Bölüm Hakkında

Bölüm İmkanları

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine dünyanın her ülkesinde ve her kurumunda başarı ile çalışıp kısa sürede yöneticilik pozisyonuna gelebilecek şekilde tasarlanmış bir eğitim sunmaktadır. Bunu başarmak sadece dersliklerde ve İngilizce olarak verilen kaliteli ve güncel eğitimle olası değildir. Derslik eğitimi yanında çağdaş teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda uygulama yapmaları, farklı kültürleri yakından tanımış olmaları ve sosyal yönü güçlü özgüven sahibi kişiler olmaları da gerekmektedir. Bunun bilinci ile Bölümümüz tüm programlarındaki öğrencilerine bu özelliklere sahip olabilecekleri olanakları sunmaktadır.

Bölümümüz Öğrenci Kulübümüzün Avrupa'nın 26 ülkesindeki 66 üniversitesinde öğrenim gören 47,000 Endüstri Mühendisliği ve İşletme öğrencisinin en üst organizasyonu olan ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) ve Amerika'daki IIE (Institute of Industrial Engineers) üyeliklerinden büyük memnuniyet duymakta ve öğrencilerimizin bu kuruluşların en üst düzey etkinliklerini düzenlemelerini ve katılmalarını desteklemektedir. 36 farklı ülkeden gelen öğretim üyelerinden ve 80 farklı ülkeden öğrencilerle birlikte alınan uluslararası eğitim yanında öğrencilerin deneyim kazanma, değişik kültürlerden uluslararası profesyonellerle tanışma ve özgüven geliştirmelerine büyük yararı olan öğrenci kulübü çalışmalarına katılmaları da teşvik edilmektedir.

Dersliklerde edinilen kuramsal bilgilerin pratikte de uygulanabilmesinin sağlanması için gerekli tüm çağdaş teknoloji ürünü donatılarla kurulan laboratuvarlarımızdan belki de en önemlisi kapalı devre palet taşıyıcı ve ASRS (Automated Storage and Retrieval System) ile bütünleşik çalışan kalite kontrol ve montaj iş istasyonlarına bağlı robotların ve CNC makinelerinin bulunduğu Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CIM) Laboratuvarımızdır. Çok az eğitim kurumunda bulunan bu komple laboratuvarda öğrencilerimiz bilgisayar destekli üretimi bizzat yerinde uygulama yapabilme ayrıcalığıyla öğrenmektedirler. Ayrıca İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarlarımız en modern cihazlarla donatılmış olup, bu sayede öğrencilerimiz metod analizi ve zaman etüdü, insan fizyolojisi, kol ve beyin kullanma becerileri, yorgunluk, iş yeri konforu gibi konularda deneyler yapabilmektedir.

Öğrencilerimizin her türlü hava koşullarında huzur içerisinde eğitim alabilmeleri için binamızın tamamı merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile kontrol edilmektedir. Bölümümüzde laboratuvarlar, öğrenci kulübü ofisleri ve tam donanımlı dersliklerin yanında, kütüphane, çalışma/okuma odası, 150 koltuktan oluşan ve mükemmel bir ses düzenine sahip çok amaçlı olmak üzere konforlu bir anfisi ve yine tam donanımlı her tür yazılı ve görsel sunumun yapılabileceği bir seminer salonu bulunmaktadır.

Programlar

Bölümümüz, tüm eğitim programlarında nitelikli eğitimin yanı sıra gerek Yüksek Lisans gerekse Doktora programları aracılığı ile araştırmacı bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Lisansüstü araştırma çalışmalarında hem öğrencinin eğitimine hem de uluslararası bilimsel literatüre katkıda bulunabilecek, gerçek yaşamda uygulanabilecek ve böylece topluma ve insanlığa yararlı özgün çalışmalar yapılmasının artarak devamı hedeflenmektedir.

Bunların yanı sıra Bölümümüz, çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katkıda bulunduğu gibi bu çalışmaların artırılmasını da hedeflemektedir. Gerek konferans, seminer, kongre gibi etkinliklerle gerekse uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bildirilerle hem Bölümümüz, hem Üniversitemiz, hem de ülkemizin uluslararası düzeyde görünürlülüğünün artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüzde Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği lisans programlarına ek olarak Endüstri Mühendisliği yanında Makine Mühendisliği veya İşletme diploması alınmasına da olanak veren Çift Anadal Programları vardır. Yüksek Lisans programlarımız ise, tezli ve tezsiz Endüstri Mühendisliği, tezsiz İşletme Mühendisliği olmak üzere 3 seçeneklidir. Bölümümüzde ayrıca Endüstri Mühendisliği alanında Doktora programı da bulunmaktadır. Doktora programı mezunlarımız gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki üniversitelerde başarı ile öğretim üyeliği görevlerine devam etmektedirler.

Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili ingilizcedir.

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Program AdıÜnvanEğitim Süresi (Yıl)
Endüstri Mühendisliği - İşletme Çift AnadalLisans / B.S.4
Endüstri Mühendisliği - Makine Mühendisliği Çift AnadalLisans / B.S.4
Endüstri MühendisliğiLisans / B.S.4
İşletme MühendisliğiLisans / B.S.4
Makine Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği Çift AnadalLisans / B.S.4
Endüstri Mühendisliği (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2
Endüstri Mühendisliği (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2
Mühendislik Yönetimi (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2
Endüstri MühendisliğiDoktora / Ph.D.2 - 5

Eğitimde Farklılık

 • Mezunlarla İletişim Listemiz (alumnie)
  • Mezunlarımızın %70 gibi yüksek bir oranda kayıtlı olduğu ve DAÜ sunucusu üzerinden sağlanan anlık iletişim sistemimiz. Bu iletişim ağı sayesinde mezunlarımız birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak özellikle yeni işe başlayanlara büyük avantajlar sağlamakta, ayrıca firmalarındaki iş duyurularını paylaşmak suretiyle de iş değiştirmek isteyen ya da iş başvusu yapmak isteyen arkadaşlarına yardımcı olmaktadırlar. Kayıtlı mezunlarımızı isim, mezuniyet yılı, firması gibi kriterlere gore aramak için tıklayınız: http://alumni.ie.emu.edu.tr/
 • Mezunlarımızın İş Bulma Oranı
  • Mezunlarımız %48 oranı ile ilk 3 ayda, %29 oranı ile 3-6 ayda, %15 oranı ile 6 ay-1 yıl arası sürede istihdam ediliyor. Diğer bir ifade ile mezunlarımız ilk 1 yıl içinde %92 oranında iş buluyor. Ayrıca henüz mezun olmadan sözleşme imzalayan ve staj yaptığı işyerinde beğenilip iş teklifi alan ve mezun olduktan sonra bu işyerlerinde çalışmaya başlayan öğrenci oranımız sürekli olarak artmaktadır.
 • Uluslararasılık
  • İş yaşamında başarı için sadece kaliteli eğitim almak ve yabancı dil bilmek yetmemektedir. Bunun yanında küreselleşen iş yaşamında yabancı kültürleri yakından tanımak da gerekmektedir. 80 farklı ülkeden 16,000'den fazla öğrencinin ve 36 ülkeden 1,000'den fazla öğretim üyesinin bulunduğu bir kampüs üniversitesi olan DAÜ'de alınacak böylesi uluslararası bir eğitim ve öğretim dünyanın çok az kampüsünde söz konusu olabilmektedir.
 • Öğrenci Odaklılık
  • Bilimsel araştırmalar yapmanın yanında öğrencileri ile de yakından ilgilenen deneyimli, dinamik ve takım ruhuna sahip öğretim üyeleri ve asistanlarımız öğrencilerimizin gerek dersleriyle ilgili gerekse de ders dışı sorunları ile yakından ilgilenmekte ve bu sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmaktadırlar. Bölümümüzde her öğrencimizin bir akademik danışmanı bulunmaktadır.
 • Güncel Müfredatlar
  • Mezunlarla İletişim Ağımız sayesinde gerek işverenlerden gerekse mezunlarımızdan sanayinin istihdam edeceği mühendislerde bulunmasına gereksinim duyduğu yeni bilgi ve becerilerden birinci elden ve anında haberdar olmakta ve müfredatlarımız ile ders içeriklerimizi bu gereksinimlere göre güncellemekteyiz. Bu güncel donanımları sayesinde mezunlarımız iş görüşmelerinde farklılık yaratarak avantajlı konuma gelmektedirler.
 • Öğrenci Kulübü
  • ESTIEM, IIE ve EMT gibi uluslararası ve ulusal öğrenci gruplarına üye olan Öğrenci Kulübümüzün etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz uluslararası organizasyonlar düzenlemekte, yurtdışındaki toplantılara ve yarışmalara katılmakta ve bu sayede tanıştıkları profesyonellerle, kazandıkları deneyimlerle özgüvenleri artmakta ve kariyer geleceklerinde bir adım öne çıkmaktadırlar.
 • İki Diploma
  • Başarılı öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz Çift Anadal programlarımız sayesinde öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği diplomalarına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme diploması da alabilmektedirler.
 • Laboratuvar Altyapımız
  • Kapalı devre palet taşıyıcı ve ASRS (Automated Storage and Retrieval System) ile bütünleşik çalışan kalite kontrol ve montaj iş istasyonlarına bağlı robotların ve CNC makinelerinin bulunduğu Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CIM) Laboratuvarımızda öğrencilerimiz bilgisayarlı üretimi yerinde uygulamalar yapabilme ayrıcalığıyla öğrenmektedirler. Ayrıca diğer tüm laboratuvarlarımız da en modern cihazlarla donatılmıştır.
 • ABET akreditasyonu
  • Endüstri Mühendisliği programımız mühendislik programlarına akreditasyon veren dünyanın en prestijli akreditasyon kurumu olan ABET tarafından akredite edilmiştir. Bu sayede mezunlarımız gerek küresel ölçekteki uluslararası firmalarda iş bulmada gerekse de dünyanın en ünlü üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul almada büyük avantaj sahibi olmaktadırlar. Buna örnek olarak ABD'deki MIT ve İngiltere'deki Cambridge üniversitelerini gösterebiliriz.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümümüz öğrencilerinin henüz mezun olmadan iş teklifleri almasının, staj yaptığı işyerlerinde işe başlamasının, %92 oranında mezuniyet sonrası 1 yıl içinde istihdam edilmesinin nedenleri arasında Bölümümüzde tam bir aile havasının hakim olması da önemli bir yer tutmaktadır. Bu aile havasının sürdürülebilir olmasının en önemli unsurlarından biri de öğrenci odaklı yaklaşımımızın sadece Bölüm Yönetimi tarafından değil, tüm asistan, öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından da benimsenmiş olmasıdır. Bölümümüzde her öğrencimizin dersleriyle ilgili veya ders dışı sorunları ile ilgilenip bu sorunlarını çözmesine yardımcı olan bir akademik danışmanı vardır.

Mezunlarla İletişim Ağımız sayesinde mezunlarımız ve işverenlerden aldığımız geridönüşler, eğitim müfredatımızın sürekli olarak güncel kalmasını sağlarken ders içeriklerini de sanayinin ve işverenlerin gereksinimleri doğrultusunda zenginleştirmektedir. Bunu yaparken gözettiğimiz diğer önemli bir konu da mezunlarımızın, küreselleşmeyle birlikte yapı değiştiren sorunlara çözümler üretirken alacakları kararların mühendislik etik ilkelerine uygun olması ve bu kararların çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin bilincinde ve farkında olmaları gereğidir. Tamamlanması gereken 3 adet kapsamlı staj yanında Bölüm derslerimizin yarıdan fazlasının sunumlu grup proje çalışmasını gerektirmesi, mezunlarımızın sözlü, yazılı ve görsel iletişimde başarılı ve ikna edici olmalarını sağlayarak yüksek bir özgüvenle çokludisiplinli ve kültürlü takımlarda liderlik yapmalarını ve kısa sürede yöneticilik pozisyonlarına yükselmelerini sağlamaktadır.

Mezunlarımızı istihdam eden işverenlerden aldığımız son derecede gurur verici bilgiler ve mezunlarımızın başarı öyküleri bizleri motive eden en önemli unsurlar arasındadır.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımızın yönetici olarak çalıştıkları kuruluşlar arasında Microsoft UK, Toyota, Ford, Ernst&Young USA, Danone UK, Reckitt Benckiser UK, Bridgestone Europe Belçika, THY, SunExpress Airlines, Arçelik, Roketsan, Pirelli, MAN Türkiye, Petrol Ofisi, Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul Göz Hastanesi, Turkcell, Vodafone, Sabancı-Alarko-Doğan Holding, Birleşmiş Milletler, TSK, Philips&Morris, Procter&Gamble gibi küresel ölçekte ünlü kuruluşlar bulunmaktadır.

Eğitim sistemimiz ve ABET akreditasyonu sayesinde uluslararası görünürlülüğü yüksek olan Bölümümüz mezunları ayni zamanda dünyanın en ünlü üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına da kabul almaktadırlar. Buna örnek olarak ABD'den MIT, İngiltere'den Cambridge ve İtalya'dan Politechnico di Milano üniversiteleri gösterilebilir. Ayrıca University of Louisiana (ABD), London School of Economics (İngiltere), Northeastern University (ABD), University of Hartford (ABD), University of Twente (Hollanda), Linköpings Universitet (İsveç), Norwegian Business School (Norveç), Universitat Autonoma de Barcelona (İspanya), ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ gibi saygın üniversitelerde lisansüstü eğitim alan mezunlarımızdan birçoğu saygın üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.

introduction-and-history